Dbanie o swoje zdrowie powinno zawsze obejmować wszystkie jego dziedziny, w tym również zakres psychiki. Praca, jaką dzisiaj wykonują ludzie, a także często stres związany z tempem życia, mobbing, ciągły pośpiech, konflikty, brak bliskich relacji z innymi ludźmi – to wszystko sprawia, że nieraz nasza kondycja psychiczna spada poniżej średniej. Wtedy dobrze jest udać się […]

Czytaj dalej